برنامه زمانی کنفرانس


کارت ورود به کنفرانس از ساعت 08:30 صبح در مرکز همایش های دانشگاه علامه طباطبائی به شرکت کنندگان تحویل می گردد و برنامه راس ساعت 8:30 صبح طبق زمانبندی زیر برگزار می شود.(همراه داشتن کارت شناسایی الزامی است)
برای دریافت برنامه اینجا کلیک نمایید.