محل برگزاری کنفرانس، پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبائی


کمیته اجرای دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21 به اطلاع پژوهشگران محترم میرساند، محل برگزاری این رویداد علمی پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبائی می باشد .  

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر،خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی نبش کوچه هفت پیکر، پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبائی.