اطلاعیه ویژه برگزاری کارگاه آموزشی


به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند، کارگاه "پارادایم های جدید مدیریت در قرن 21 " در روز کنفرانس به صورت رایگان برگزار خواهد شد و به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه نیز ارائه خواهد گردید. 

 

مدرس کارگاه:جناب آقای دکتر سلیمان ایران زاده