پیوستن انجمن مدیریت ایران به جمع حامیان و برگزار کنندگان دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21


انجمن مدیریت ایران تعهد و پایبندی مدیران و کارکنان خود را به خط مشی کیفیت با توجه به محورهای تدوین شده زیر اعلام می دارد:

  • تضمین کیفیت برنامه های آمورشی با استفاده از استادان متخصص و کارا و بهره گیری از امکانات و تجهیزات فنی و تخصصی
  • ایجاد ارتباط سازنده و اثربخش میان استادان ، فراگیران و برنامه های آموزشی تخصصی
  • ارائه خدمات بموقع و مستمر به متقاضیان آموزشی به منظور جلب رضایت آنان
  • ارتقای دانش و بینش مدیران بخش دولتی و خصوصی از طریق تعاملات گروهی و چاپ و انتشار مقالات معتبر علمی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انجمن مدیریت ایران به آدرس سایت  www.iranmanagement.org  مراجعه نمایید.