ارائه گواهینامه پذیرش به داوطلبان آزمون دکترا


به شرکت کنندگانی که مقالات آنها در کنفرانس پذیرفته شده و ثبت نام خود را تکمیل نموده اند، امکان ارائه گواهی پذیرش به زبان انگلیسی جهت ارائه به مصاحبه دکترا فراهم گردیده است، لازم به ذکر می باشد که این گواهی پذیرش بوده که با سربرگ و مهر کنفرانس ارائه می گردد و گواهی اصلی بعد از کنفرانس تقدیم می گردد