پیوستن انجمن ژئوپلیتیک ایران به جمع حامیان و برگزارکنندگان


انجمن ژئوپلیتیک ایران به جمع حامیان و برگزارکنندگان چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاددر قرن 21  پیوست.

هستۀ اولیۀ انجمن ژئوپلیتیک ایران در اواسط دهه 70 شکل گرفت. این جلسات که با هدف همگرایی علمی و تبادل نظر بین اساتید جغرافیای سیاسی دانشگاههای کشور تشکیل می­ شد، زمینه ­ای فراهم ساخت تا پس از سالها لزوم تأسیس یک انجمن علمی متشکل از اساتید و دانشجویان و علاقمندان رشته جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک مطرح گردد.

پیشنهاد تأسیس انجمن علمی ژئوپلیتیک ایران ابتدا توسط آقای دکتر محمدرضا حافظ ­نیا استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دانشگاه تربیت مدرس در خرداد ماه 1380 مطرح گردید که در پی آن فرم ها، اطلاعات و راهنمایی­ های لازم از دفتر انجمن ­های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری اخذ گردیده و پس از طرح موضوع تأسیس انجمن با 14 تن از اساتید و فارغ التحصیلان و تنی چند از دانشجویان مقطع دکتری رشته جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک اقدام به تکمیل فرم تقاضای تأسیس انجمن توسط افراد فوق گردید.