هزینه ثبت نام حضوری شامل دریافت کارت ورود به جلسه کنفرانس، پکیج کنفرانس (کتابچه الکترونیکی مجموعه مقالات؛گواهی پذیرش مقالات؛ گواهی حضور در کنفرانس؛هدایای کنفرانس و ....)  و پذیرایی نهار و دو میان وعده می باشد.

.هزینه ثبت نام غیر حضوری، شامل دریافت پکیج کنفرانس (کتابچه الکترونیکی مجموعه مقالات؛گواهی پذیرش مقالات و ...) می باشد

هزینه هر مقاله اضافی به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول 140.000 تومان می باشد.

هزینه حضور در کنفرانس برای هر نویسنده همکار 180,000 تومان می باشد.